SINH HOẠT

Sinh hoạt chủ yếu của Cộng Đoàn là Thánh Lễ tiếng Việt vào 12g trưa Chúa Nhật hàng tuần, rửa tội trẻ em vào sau Thánh Lễ Chúa Nhật II cứ hai tháng một lần, và để có thể đáp ứng các nhu cầu của giáo dân đa dạng thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều thành phần khác nhau, cộng đoàn hiện có một Ban Điều Hành để điều hợp hoạt động của các ban phụng vụ gồm Giúp Lễ, Dọn Lễ, Ca Đoàn, TTV Đọc Sách, TTV Thánh Thể, Lời Chúa cho Trẻ Em (Children Liturgy of the Word), Tiếp Viên Phụng Vụ.

Trong Cộng Đoàn còn có các sinh hoạt đặc biệt ngoài Thánh Lễ gồm Lớp Việt Ngữ vào sáng Chúa Nhật hàng tuần (từ tháng Tám đến tháng Năm), Ban Ẩm Thực Gây Quỹ vào Chúa Nhật II mỗi tháng, Mạn Đàm Kinh Thánh mỗi tháng hai lần sau Thánh Lễ Việt Nam, Lớp Giáo Lý Dự Tòng vào sáng Chúa Nhật hàng tuần (từ tháng Tám đến lễ Hiện Xuống), Nhóm Tôbia cầu nguyện tại nhà quàn cho người vừa qua đời.

Về sinh hoạt đoàn thể, trong cộng đoàn còn có sinh hoạt của các tổ chức Công Giáo Tiến Hành gồm Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Tiểu Đội Legio Mariae Đức Maria Đầy Lòng Thương Xót, Hội Cursillo, Nhóm Đồng Hành.

Ban Điều Hành Thánh Lễ Việt Nam

Phối hợp sinh hoạt của cộng đoàn VN tại giáo xứ St. Justin và cùng với LM Quản Nhiệm chịu trách nhiệm về các sinh hoạt này.

Phụng Vụ

Một cách tổng quát, những người trong các ban Phụng Vụ là những người Công Giáo sống đạo tốt lành và sẵn sách chu toàn trách nhiệm được giao phó. Họ được yêu cầu tham dự các buổi tĩnh tâm chung cũng như riêng của cộng đoàn VN.

Ban Giúp Lễ

Tất cả các cậu, cô lớp 6 trở lên đều có thể tham gia nhóm giúp lễ. Có những lớp huấn luyện phải tham dự hằng năm, cũng như những buổi sinh hoạt ngoài trời để tưởng thưởng những em này.

Thừa Tác Viên Thánh Thể

Giúp trao Mình, Máu Thánh trong các Thánh Lễ và cho các kẻ liệt. Thừa Tác Viên Thánh Thể phải:

 1. tối thiểu 18 tuổi;
 2. đã lãnh nhận các bí tích tháp nhập theo truyền thống Công Giáo La Mã.
 3. nếu kết hôn, phải trong tình trạng hợp lệ của Giáo Hội

Thừa Tác Viên Đọc Sách

Cùng các điều kiện như TTV Thánh Thể. Có trách nhiệm công bố Lời Chúa trong Thánh Lễ. Nếu quý vị có giọng đọc rõ ràng, xin mời tham dự.

Ban Tiếp Tân Phụng Vụ

Không cần chuyên môn để tham dự ban này, chỉ cần nụ cười và đến trước lễ khoảng 15 phút, phân phát tờ Mục Vụ của CĐCGVN, thu tiền và đếm tiền.

Ban Thánh Ca

Việc thờ phượng qua thánh ca là hình thức trọn vẹn nhất để ca ngợi Thiên Chúa. Để đạt được điều này, các ca trưởng, ca viên, nhạc sĩ được kêu gọi để tham gia.

Nhóm Children Liturgy

Nhằm giúp các em không hiểu tiếng Việt cũng có thể biết được ý nghĩa các bài đọc trong Thánh Lễ. Nếu các bạn trẻ thông thạo tiếng Anh và muốn có một môi trường sinh hoạt đầy ý nghĩa, xin mời tham dự nhóm này.

Dọn Lễ

Chuẩn bị những đồ dùng trong mỗi Thánh Lễ và cũng phụ giúp trong các lễ cưới hay tang lễ.

Ban Thông Tin

Gồm hai tiểu ban là Dịch Thuật và Ấn Loát. Ban Dịch Thuật trách nhiệm dịch những tài liệu, tin tức của giáo xứ từ tiếng Anh sang tiếng Việt và sau đó ban Ấn Loát sẽ trình bầy và phổ biến những tài liệu này cho giáo dân Việt Nam. Bất cứ ai có khả năng dịch thuật hoặc biết sử dụng máy computer ở nhà đều có thể tham gia ban này.

Ban Rửa Tội Trẻ Em

Rửa tội cho các em nhỏ dưới 6 tuổi được cử hành hàng tháng, ngoại trừ trong Mùa Chay. Hai khóa chuẩn bị bắt buộc cha mẹ phải theo trước khi rửa tội. Tối thiểu một người cha hay mẹ phải là giáo dân có ghi tên của giáo xứ và có sống đạo.

Bi Tích Hôn Phối

Phải thông báo tối thiểu sáu tháng trước ngày cưới. Tối thiểu một người phải là giáo dân có ghi tên trong giáo xứ. Mùa Chay là mùa thống hối và lễ cưới thường không cử hành trong dịp này. Đừng định ngày cưới trước khi gặp linh mục hay tu sĩ của Giáo Xứ.

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Mục đích của hội là giúp đỡ lẫn nhau, nhất là về phương diện tinh thần. Sinh hoạt của hội gồm: 1) Cầu nguyện cho gia đình. 2) Thánh hóa bản thân. 3) Làm việc tông đồ. 4) Bán hàng gây quỹ cho giáo xứ (tùy ý). Sinh hoạt họp mặt hàng tháng gồm việc đọc kinh, chia sẻ Lời Chúa với cha quản nhiệm.

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Dành cho nam giới từ 15 tuổi trở lên, có lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa. Mục đích của đoàn là truyền bá và duy trì đời sống Công Giáo trong gia đình qua sự cầu nguyện, và hoạt động tông đồ, xã hội. Đoàn họp mặt hàng tháng.

Ban Gây Quỹ Giáo Xứ

Gồm đủ mọi thành phần trong cộng đoàn, bán thực phẩm Việt Nam trong các Thánh Lễ vào Chúa Nhật thứ hai hàng tháng để tiếp tay trang trải những món nợ xây dựng giáo xứ.

Hội Legio Mariae

Gặp gỡ hàng tuần vào chiều thứ Tư để cầu nguyện, học hỏi theo thủ bản của tổ chức Legio Mariae. Cầu nguyện và thi hành công tác là điều kiện cần thiết để gia nhập tổ chức này.

Nhóm Việt Ngữ

Hàng tuần dạy tiếng Việt cho các em. Thời khóa biểu của các lớp Việt Ngữ cũng giống như thời khoá biểu ở các trường ngoài.

Bí Tích Xức Dầu

Vui lòng gọi điện thoại văn phòng Giáo Xứ ngay khi quý vị hay người nhà phải giải phẫu, nằm bệnh viện hay bị đau nặng. Đừng trễ nải trong bí tích chữa lành này. Bí tích này có thể được cử hành vào thánh lễ hằng ngày nếu cho biết trước.

Vấn Đề Xin Lễ

Để việc dâng lễ theo đúng ý của người xin, vui lòng theo những chỉ dẫn sau đây:

 1. Phải ghi rõ ý cầu nguyện. Cầu cho người chết, cho linh hồn nào hay cho người còn sống hay bất cứ ý chỉ nào.
 2. Thông thường, một ý lễ chỉ xin cầu nguyện cho một người hoặc một linh hồn. Đừng xin một lễ mà cầu cho hai, ba linh hồn một lúc.
 3. Theo quy định của các giám mục trong tiểu bang Texas, tiền tạ lễ tượng trưng là 5 đô la. Nếu không có khả năng, các linh mục vẫn làm lễ cầu nguyện theo ý chỉ. Nếu có khả năng tài chánh, xin quý vị đóng góp thêm vào tiền dâng cúng trong Thánh lễ để xây dựng nhà xứ.
 4. Thánh lễ Chúa Nhật thường dành để cầu nguyện chung cho các linh hồn, các ý lễ của người xin sẽ được cha quản nhiệm dâng Thánh Lễ cầu nguyện riêng vào những ngày trong tuần. Nếu quá nhiều ý lễ, các ý lễ này sẽ được gởi về nhà Dòng để các linh mục tại đây dâng lễ riêng theo ý của người xin. Do đó việc cầu nguyện (trong Lời Nguyện Giáo Dân) trong Thánh lễ Chúa Nhật chỉ là một lời cầu nguyện chung (có tính cách thông báo), chứ không có giá trị đầy đủ cho việc xin lễ. Do đó, nếu một người xin lễ cho một linh hồn trong hai, ba Chúa Nhật liên tiếp, chúng tôi chỉ thông báo và cầu nguyện trong Chúa Nhật đầu tiên. Và nếu có trên 5 linh hồn được xin lễ, trong phần Lời Nguyện Giáo Dân chúng tôi sẽ không đọc cả họ và tên như thường lệ, mà chỉ đọc tên thánh (thí dụ hai linh hồn Maria, ba linh hồn Giuse, hai linh hồn Anrê,...)
 5. Để tiện việc thông báo, xin ghi rõ tên người xin lễ, ý lễ, ngày xin lễ và tiền tạ lễ trong một phong bì. Có thể đưa cho BĐH hoặc cho cha quản nhiệm tối thiểu một tuần trước ngày muốn xin lễ.

Gia Nhập Giáo Xứ

Ngoài những lợi ích tinh thần qua việc thờ phượng, việc ghi tên gia nhập giáo xứ còn đem lại những lợi ích thực tế cho những giáo dân chính thức của giáo xứ, như:

 • Giáo xứ có thể cung cấp giấy chứng nhận số tiền đã đóng góp để khai thuế vào cuối năm (nếu quý vị dùng phong bì dâng cúng).
 • Được bớt lệ phí khi con em theo học giáo lý hay lớp Việt ngữ.
 • Được bớt lệ phí sử dụng nhà thờ khi cử hành Thánh Lễ hôn phối.
 • Khi một giáo dân qua đời, cộng đoàn Công Giáo VN sẽ cầu nguyện đặc biệt trong Thánh Lễ Chúa Nhật, mà thường lệ, thánh lễ này chỉ để cầu nguyện chung cho các linh hồn. Ngoài ra, các hội đoàn trong cộng đoàn cũng sẽ sẵn sàng đến cầu nguyện khi ở nhà quàn, và giúp tổ chức các nghi thức phát tang, an táng.

Giáo Lý Trẻ Em

Việc đào tạo đức tin Công Giáo cho các em thì quan trọng trong suốt cuộc đời của các em, là những người sinh trưởng ở Hoa Kỳ và thông thạo tiếng Anh hơn tiếng Việt. Hơn nữa, các tài liệu sách vở về đức tin Công Giáo, cách sống đạo, vấn đề đời sống luân lý bằng tiếng Anh thì dồi dào và đầy đủ hơn tiếng Việt, do đó cộng đoàn Công Giáo VN không thấy có ích lợi thực tế để tổ chức dạy Giáo Lý cho các em bằng tiếng Việt. Chúng tôi khuyến khích các phụ huynh ghi tên cho con em theo học các lớp giáo lý của giáo xứ, vì ngoài những ích lợi thực tế nêu trên, chương trình giáo lý của giáo xứ kéo dài cho đến khi các em học xong lớp 12 (chứ không chỉ chấm dứt sau khi các em được Thêm Sức), và chương trình giáo lý được một người có bằng cấp chuyên môn về giáo dục Công Giáo phụ trách mà giáo xứ phải trả lương "full time" cho người này.

Riêng với các em trong lứa tuổi vị thành niên (teenager), là lứa tuổi nhiều thay đổi, nhiều khai phá, nhiều "nhức đầu" cho các phụ huynh thì giáo xứ cũng đáp ứng nhu cầu giáo dục này qua việc thuê mướn một chuyên viên sinh hoạt với giới trẻ, và tổ chức các buổi tĩnh tâm đặc biệt dành riêng cho các em. Chúng tôi khuyến khích các phụ huynh hãy để ý đến ích lợi này mà khuyến khích con em tham dự các sinh hoạt đặc biệt dành cho lứa tuổi của các em.

Giáo Dục Kitô Giáo

Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Justin Tử Đạo cung ứng những lớp Giáo Dục Công Giáo cho những em Vườn Trẻ (tuổi từ 3-5) cho đến lớp 12. Ngoài ra còn có những lớp Phúc Âm Khóa Hè và Giáo Lý Cập Nhật Hoá. Giáo Lý Cập Nhật Hóa cho các em từ lớp 2 đến lớp 12 không được học giáo lý từ trước. Khoá học này nhằm giúp các em theo kịp các lớp giáo lý đúng với lứa tuổi của các em. Khoá học này cũng là chuẩn bị căn bản cho những người chưa rửa tội.

Ngày giờ và chi tiết ghi danh theo học các lớp giáo lý được thông báo trong tờ Mục Vụ.

Với người trưởng thành, giáo xứ có chương trình RCIA (Rite of Christian Initiation of Adults) và cộng đoàn VN có chương trình Giáo Lý Tân Tòng.

Người Kitô Hữu Trưởng Thành

Kitô Hữu Trưởng Thành là hình thức quan trọng nhất của giáo dục Kitô Giáo. Sự thành công của chương trình tuỳ thuộc ở ngôn ngữ, thái độ, và hành động của những người trong cộng đoàn, nhất là các bậc cha mẹ. Chúng ta đến với nhau để chia sẻ kinh nghiệm và giúp nhau thăng tiến đức tin qua nhiều phương cách.

Một Kitô Hữu trưởng thành của cộng đoàn chúng ta phải nhắm đến những mục đích sau:

 1. Gia tăng đời sống tinh thần với Cha Trên Trời, với Con Ngài, là Chúa Giêsu, và với Chúa Thánh Thần.
 2. Thấm nhập sự hiểu biết căn bản về đức tin Công Giáo, các tín điều, và tuân giữ những lề luật.
 3. Với tinh thần hăng say góp tay xây dựng những mối giây yêu thương trong cộng đồng đức tin.

Để đạt được những mục đích đó, giáo xứ có những chương trình dành cho người lớn như: Giáo Lý Tân Tòng, Học Hỏi Kinh Thánh, v.v. Thêm vào đó, những buổi tĩnh tâm, khóa hội thảo, học hỏi được tổ chức cho những người lớn của giáo xứ.

Thừa Tác Vụ Kitô Giáo Là Gì?

"Vậy ước gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Ki-tô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều, là phải chứng tỏ lòng trung thành" Thư I gửi Tín Hữu Côrintô 4:1-3.

Chữ "Thừa Tác Vụ Kitô Giáo" (ministry), cho đến nay thường có vẻ "tin lành" đối với những người Công giáo nghĩ rằng chỉ có các linh mục là những người được mời gọi để thi hành sứ vụ Kitô giáo. Công Đồng Vatican II kêu gọi chúng ta trở về những đòi hỏi khẩn thiết và phấn khởi của bất cứ ai được rửa tội và là thành phần của giáo hội Công Giáo La Mã. Không có người Tình Nguyện trong cộng đồng Công Giáo Thánh Justin Tử Đạo, mà chỉ có những người được gọi để phục vụ, nghĩa là tất cả chúng ta, những người được rửa tội. Thánh Giacôbê nói rõ sự kiện mỗi người chúng ta được mời gọi để phục vụ khi ngài viết:

"Anh chị em thân mến, hãy lấy thí dụ của một người chưa bao giờ làm một việc tốt lành nhưng lại nói rằng họ có đức tin. Đức tin đó có cứu rỗi họ không? Nếu một trong những người của anh chị em cần quần áo mặc, cần thực phẩm để sinh sống và một người trong anh chị em nói với họ rằng, 'Tôi chúc bạn mạnh khoẻ; thân thể được ấm áp và ăn uống đầy đủ,'mà không cho họ những gì cần thiết tối thiểu cho sự sống, như thế điều này có giá trị gì? Đức tin cũng như thế: Đức tin không có việc làm là đức tin chết" Thánh Giacôbê 2:14-17.

Toàn thể Cộng Đồng Kitô Hữu mang tên Thánh Justin Tử Đạo dĩ nhiên là những người có ĐỨC TIN, nhưng trừ khi đức tin ấy được diễn tả qua thực tế, có sinh lực, có niềm vui và ngay cả cung cấp cách dồi dào Thời Giờ, Tài Năng, và Tài Sản của chúng ta cho việc phục vụ những anh chị em chúng ta, thì "đức tin" đó, như Thánh James đã viết "thực sự vô dụng."

Tổng quát, sứ vụ Kitô Giáo, có thể được định nghĩa như "một toan tính tìm kiếm Thiên Chúa một cách liên tục, với tất cả những giây phút khổ đau, vui sướng, tuyệt vọng và hy vọng, thay cho những người muốn cùng tìm kiếm nhưng không biết cách." Thừa tác vụ Kitô Giáo được mời gọi không chỉ đáp ứng nhu cầu cá nhân, nhưng còn cho những người khác như những phần tử của một gia đình thiêng liêng và như thế làm chứng cho sự kết hợp của Chúa Thánh Thần. Lời mở đầu của hiến pháp giáo xứ chúng ta là một xác định mạnh mẽ nhiệm vụ của chúng ta:

Chúng tôi, Cộng Đồng Công Giáo Thánh Justin Tử Đạo, là dân của Chúa. Chúng tôi chấp nhận Đức Tin Công Giáo La Mã. Trong đức tin vào Chúa Kitô chúng tôi kết hợp như những chi thể của Thân Thể Mầu Nhiệm của Người, là Giáo Hội. Bởi sự sống và tình yêu chúng tôi chia sẻ trong cộng đồng Kitô Hữu, chúng tôi tham dự trong mầu nhiệm Vượt Qua của sự chết và sự sống lại của Chúa chúng tôi. Sự đồng nhất của chúng tôi bắt nguồn từ sự liên hệ này với Chúa Kitô. Qua các Giám Mục, chúng tôi kết hợp với Đức Giáo Hoàng ở Rôma và với các giáo xứ khác của địa phận chúng tôi. Chúng tôi hiện diện như một cộng đồng Phụng Vụ và Thánh Thể với nhiệm vụ và mệnh lệnh căn bản sau:

 • Nghe, tuyên xưng và rao giảng Lời Chúa.
 • Cử hành và sống Phụng Vụ,
 • Đọc những dấu hiệu thời gian và hành động như Chúa Kitô, và
 • Sống phụng sự Thiên Chúa, Phúc Âm, và phụng sự lẫn nhau.

Mỗi thành viên của cộng đồng chúng ta thì độc đáo và khác biệt. Mỗi người thật quan trọng và phản ảnh khía cạnh khác biệt của toàn thể mầu nhiệm Thiên Chúa. Chúng ta tin rằng chúng ta được tạo nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Càng biết yêu thương và phụng sự người khác, chúng ta càng gần đến sự hiểu biết Thiên Chúa hơn. Bởi thế sự đa dạng của chúng ta trong cộng đồng là chìa khóa để thực sự biết ơn Thiên Chúa, là Đấng yêu thương chúng ta và kêu gọi chúng ta thành một cộng đồng.

Sau khi đọc xong cuốn cẩm nang này, là lúc quý vị quyết định Phục Vụ và Đóng Góp, hoặc là một người đọc sách, người giúp việc giảng dậy, lo xã hội, đóng góp thật rộng lượng cho giáo xứ hay bất cứ việc gì. Chúng ta được mời gọi! Do đó không có thiện nguyện viên mà chỉ có những người được mời gọi để phục vụ.

Một Phân Đóng Góp

Một Phân Đóng Góp là phương cách mà cộng đồng Thánh Justin đã chọn để trang trải những nhu cầu tài chánh của gia đình giáo xứ. Truyền thống này có từ năm 1985 và chúng ta hy vọng truyền thống này sẽ tiếp tục triển nở trong những giáo dân của chúng ta trong tương lai. Với những ai chưa bao giờ thử đóng góp kiểu này, chúng tôi thách thức quý vị thử xem. Nó thật sự có hiệu năng! Hằng năm trong dịp mùa thu, một cách thành khẩn giáo xứ Thánh Justin xét lại câu hỏi "sự quản lý” có ý nghĩa gì đối với chúng ta. Qua bí tích rửa tội, tất cả chúng ta có trách nhiệm để đóng góp, không phải những gì dư thừa, nhưng từ những Nhu Cầu, Thời Gian, Tài Năng và Tài Sản mà Cha Trên Trời đã cho chúng ta. Đóng góp những nhu cầu chứ không phải những "dư thừa" là ý nghĩa của "lời hứa." Cộng Đoàn Thánh Justin Tử Đạo thi hành nhiều chương trình để phong phú hóa đời sống giáo dân và cũng để giúp đỡ những người chung quanh. Những chương trình Phụng Vụ, Giáo Dục và Thanh Thiếu Niên, và những sinh hoạt xã hội không chỉ là những chương trình mà chúng ta có thể tùy ý làm hay không làm. Nhưng đó là những gì cần thiết nếu chúng ta muốn theo Chúa Kitô để rao giảng Tin Mừng. Lời hứa của chúng ta để giúp đỡ lẫn nhau và giúp đỡ tha nhân đòi hỏi chúng ta chia sẻ không những thời giờ, tài năng, nhưng còn một phần của cải của chúng ta nữa. Chúng ta phải nhớ rằng tất cả những gì chúng ta có là do Thiên Chúa, và chúng ta trở nên thực sự sống động khi chúng ta chia sẻ những ơn ích mà chúng ta có được cho những người khác trong tình thương yêu.

Giáo xứ Thánh Justin chỉ có một nguồn tài trợ: đó là sự đóng góp thường xuyên của giáo dân. TẤT CẢ những nhu cầu chi tiêu của chúng ta đều từ nguồn tài trợ của chúng ta, đó là Quý Vị, một thành viên của cộng đồng, đã tự nguyện đóng góp. Ngoài những đóng góp trong ngày Chúa Nhật, mà giáo xứ yêu cầu dưới hình thức Hứa Đóng Góp Thường Xuyên, sẽ không còn đóng góp gì thêm nữa. Chỉ có những quyên góp đặc biệt được phép của địa phận là Quỹ Phục Vụ Địa Phận (Diocesan Services Fund) và Quỹ Truyền Giáo hàng năm.

Khi đắn đo suy nghĩ đến số tiền đóng góp cho giáo xứ, chúng ta có thể tìm thấy sự hướng dẫn trong Kinh Thánh:

"Ai gieo ít thì gặt ít, và ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Ai nấy hãy đóng góp theo ý mình, không buồn phiền, không miễn cưỡng, vì Thiên Chúa yêu quý những người vui lòng làm phúc"(II Cor 9:6-7).

Trách nhiệm đóng góp thì tự ý mỗi người và vấn đề "tính toán" món quà của chúng ta cho giáo xứ cũng giống như khi tính toán mua xe hay trả tiền chợ, và bất cứ ai đã mua sắm đều biết rằng đồng tiền ngày càng mất giá. Hậu quả của sự lạm phát đối với giáo xứ cũng giống như đối với cá nhân không hơn không kém. Cựu Ước có nói đến "một phân đóng góp," hay 10% của tổng số lợi tức được coi là xứng hợp để trao lại cho Chúa. Chúa Giêsu không đả kích ý kiến một phân đóng góp; thật vậy, Ngài còn khuyến khích và cho nó một ý nghĩa mới khi Chúa nói:

"Hãy cho và con sẽ được cho lại... vì con đong bằng đấu nào sẽ được đong lại bằng đấu ấy" Luca 6:37-38.

BAN ĐIỀU HÀNH

THÁNH LỄ

 • Ban Phụng Vụ &TTV Thánh Thể
  A. Nguyễn Sơn 832-878-9466
 • Ca Đoàn Phanxicô;
  A. Đinh Bình Định
  832-364-2825
 • Youth Choir
  C. Nguyễn Thế Ly
  281-857-2193
 • Children Liturgy of the Word
  A. Nguyễn Phi
  832-661-6919
 • Nhóm Tôbia
  Pt. Giuse Trần Văn Nhật
  713-870-8955
 • Ban Tiếp Tân Mục Vụ
  C. Nguyễn Thị Mỹ
  832-276-1517
 • Rửa Tội Trẻ Em & Chuẩn Bị Hôn Nhân
  Pt. Giuse Trần Văn Nhật
  713-870-8955
 • Giáo Lý Dự Tòng
  A. Thomas Ngô Tuyến
  281-435-1468
 • Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
  C. Phạm T. Thu Thủy
  281-608-1596
 • Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
  A. Nguyễn Văn Lập
  281-253-9761
 • Phong Trào Cursillo
  A. Phan Văn Duyệt
  832-398-6640
 • Nhóm Đồng Hành
  C. Phạm Tâm
  832-216-4530
 • Hội Legio Mariae
  C. Thúy Nga
  469-765-6170
 • Ban Ẩm Thực Gây Quỹ
  C. Nguyễn T. Hồng
  832-865-4746
 • Trường Việt Ngữ
  C. Võ Hương
  832-451-9955