LỊCH SỬ THÀNH LẬP CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM - GIÁO XỨ THÁNH JUSTIN TỬ VÌ ĐẠO

Cộng Đoàn CGVN được thành lập vào ngày 15 tháng Năm, 1994 khi Lm. Gioan Trần Khả là phó xứ và Lm. John T. Keller là chánh xứ của Giáo Xứ Thánh Justin Tử Đạo.

Từ đó đến nay (2018), Cộng Đoàn đã và đang được phục vụ bởi bảy linh mục Việt Nam, cũng là linh mục phó xứ, đó là các Linh Mục Gioan Trần Khả, Phanxicô Phạm Quang Hậu, Đaminh Phạm Chinh, Grêgôriô Nguyễn Việt, Phanxicô Nguyễn Hải Minh, Giuse Bùi Tiến và Phêrô Nguyễn Hữu Thăng. Ngoài ra, vào tháng Giêng, 2003, Cộng Đoàn còn có thêm sự phục vụ của Phó Tế Giuse Trần Văn Nhật.

Phụ giúp linh mục quản nhiệm trong việc điều hành sinh hoạt, cộng đoàn có Ban Điều Hành, nhiệm kỳ 3 năm.

BAN ĐIỀU HÀNH CỘNG ĐOÀN VIỆT NAM

Trưởng Ban
A. Nguyễn Văn Hùng – 832-403-7871
Phó Ngoại Vụ
C. Trịnh-Vũ Kim Nga – 713-972-4474
Phó Nội Vụ
A. Nguyễn Cao Hoàng Tuyên – 281-678-4581
Ban Phụng Vụ & TTV Thánh Thể
A. Nguyễn Sơn – 832-878-9466
Ca Đoàn Phanxicô
A. Đinh Bình Định – 832-364-2825
Youth Choir
C. Nguyễn Thế Ly – 281-857-2825
Children Liturgy of the Word
A. Nguyễn Phi – 832-661-6919
TTV Đọc Sách & Nhóm Tôbia
Pt. Trần Văn Nhật – 713-870-8955
Ban Tiếp Tân Mục Vụ
C. Nguyễn Thị Mỹ – 832-276-1517
Rửa Tội Trẻ Em & Chuẩn Bị Hôn Nhân
Pt. Giuse Trần Văn Nhật – 713-870-8955
Nhóm Giáo Lý Dự Tòng
A. Thomas Ngô Tuyến – 281-435-1468
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
C. Phạm T. Thu Thủy – 281-608-1596
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
A. Nguyễn Văn Lập – 281-253-9761
Phong Trào Cursillo
A. Phan Văn Duyệt – 832-398-6640
Nhóm Đồng Hành
C. Phạm Tâm – 832-216-4530
Hội Legio Mariae
C. Thúy Nga – 469-765-6170
Ban Ẩm Thực Gây Qũy
C. Nguyễn T. Hồng – 832-865-4746
Trường Việt Ngữ
C. Võ Hương – 832-451-9955

Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Thăng
Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Lm. Phanxicô Nguyễn Hải Minh
Lm. Grêgôriô Nguyễn Việt
Lm. Đaminh Phạm Chinh
Lm. Phanxicô Phạm Hậu
Lm. Gioan Trần Khả
Pt. Giuse Trần Văn Nhật